Samochody dostawcze

Za 0 złna start

Co to jest

Fiat professional abonament?

Abonament Fiat Professional to nowoczesne rozwiązanie dla Twojego biznesu. Finansowanie ma formę stałego miesięcznego czynszu.
W zamian klient otrzymuje fabrycznie nowego dostawczego Fiata na 24 miesiące w wybranym przez siebie wariancie opłaty wstępnej i rocznego przebiegu.

Abonament pokrywa większość wydatków związanych z eksploatacją samochodu, czyli finansowanie, przeglądy techniczne, serwisowanie oraz ubezpieczenie AC/OC/NW oraz opcjonalnie opony zimowe.

Klient ponosi podstawowe koszty związane z eksploatacją samochodu takie jak paliwo, płyn do spryskiwaczy itp.

 •  

 • nowy samochód
  co 24 miesiące
 • ubezpieczenie w cenie
 • korzyści finansowe
  (podatkowe) dla firmy
 • pełna obsługa serwisowa
 • gwarancja stałej
  raty miesięcznej
 • LEASING

 • ABONAMENT

 • KREDYT

Zasady

Masz nowy samochód w firmie na prostych zasadach:

Wpłata własna 0%, 5% lub 10%

24 równe raty abonamentowe

Roczny limit przebiegu
nawet do 100 000 rocznie

Uwzględnione koszty eksploatacji (w tym ubezpieczenie AC/OC/NW, serwis, przeglądy)

Brak problemu ze zbyciem samochodu po zakończeniu umowy

Korzyści
dla twojej firmy

Umowa gwarantuje Twojej firmie w czasie 24 miesięcy jej trwania:

Stały miesięczny koszt

Ubezpieczenie AC/OC/NW 0zł

Assistance

Przeglądy 0 zł

Rejestracja 0 zł

Opony zimowe

Po zakończeniu umowy możesz wymienić samochód na nowy, odkupić auto będące przedmiotem zakończonej umowy lub zwracasz samochód i rezygnujesz z programu.

WYBIERZ AUTO

Skontaktuj się z nami

Zapytaj o ofertę i jazdę testową

 • Chcę otrzymać ofertę na samochód
 • Chcę odbyć jazdę testową
* Pola obowiązkowe

  Zapoznawszy się z Informacją o polityce prywatności

  na działania marketingowe

  na działania związane z profilowaniem

  na udostępnienie danych osobowych do podmiotów współpracujących na potrzeby ich własnych działań marketingowych

  Informacja o polityce prywatności

  Cel i sposób przetwarzania danych osobowych

  Przekazane przez Państwa dane osobowe („Dane”) będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenie usługi („Usługa”) wskazanej w umowie, którą zawarli Państwo ze spółką FCA Italy S.p.A. („Spółka”);
  2. umożliwienie Spółce przeprowadzania badań poziomu zadowolenia klientów („Badania Satysfakcji Klienta”) dotyczących jakości towarów i usług oferowanych przez Spółkę i umożliwiających realizację uzasadnionych interesów Spółki;
  3. po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - przesyłanie informacji handlowych oraz reklam produktów i usług oferowanych przez Spółkę bądź prowadzenie badań rynku („Działania Marketingowe”);
  4. po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - analiza zachowań i nawyków klienta oraz skłonności do zakupu na potrzeby doskonalenia produktów i usług oferowanych przez Spółkę, a także z myślą o spełnieniu oczekiwań klienta („Profilowanie”);
  5. po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - przekazywanie Danych spółkom zależnym Spółki i podmiotom z nią powiązanym (a także ich partnerom w sektorze motoryzacyjnym, finansowym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym), które będą przetwarzać Dane w celach przesyłania informacji handlowych oraz reklam swoich produktów lub usług bądź prowadzenia badań rynku („Działania Marketingowe prowadzone przez stronę trzecią”).

  Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany, między innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej bądź telefonicznie (np. poprzez automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS), faksem bądź w inny sposób (np. strony internetowe, aplikacje mobilne).

  Konsekwencje nieprzekazania danych

  Przekazanie Danych nigdy nie jest obowiązkowe. Jednakże nieudostępnienie Danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwi Spółce świadczenie Usługi. Z kolei nieprzekazanie Danych opcjonalnych nie będzie miało wpływu na możliwość korzystania z Usługi.

  Odbiorcy danych

  Dane mogą być przetwarzane przez osoby fizyczne i/lub prawne działające w imieniu Spółki (zgodnie ze szczególnymi zobowiązaniami umownymi) i mające siedzibę w państwach członkowskich UE bądź w krajach spoza UE.

  Dane mogą być udostępniane stronom trzecim w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa, wykonania nakazu władz publicznych lub skorzystania z przysługujących Spółce praw przed organem sądowym.

  Przekazywanie danych poza EOG

  W ramach stosunków umownych Spółka może przesyłać Dane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), a także przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Spółki. Zarządzanie bazami danych oraz przetwarzanie Danych może służyć wyłącznie wskazanym powyżej celom przetwarzania i musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.

  W przypadku przesyłania Danych poza EOG Spółka zastosuje wszelkie odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych. Jednym z tego rodzaju środków jest zawieranie umów zawierających standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską na potrzeby przekazywania danych osobowych poza EOG.

  Administrator Danych i Zespół Inspektora Ochrony Danych

  Administratorem danych jest FCA Italy S.p.A. z siedzibą w Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turyn, Włochy.

  Z zespołem inspektora ochrony danych można skontaktować się, pisząc na adres dpo@fcagroup.com.

  Przechowywanie danych

  Dane przetwarzane na potrzeby świadczenia Usługi oraz przeprowadzania Badań Satysfakcji Klienta będą przechowywane przez Spółkę przez okres uznany za ściśle niezbędny do realizacji takich celów. W przypadku Danych przetwarzanych na potrzeby realizacji Usługi Spółka może przechowywać Dane przez dłuższy okres, który zostanie uznany za konieczny dla ochrony interesów Spółki w związku z ewentualną odpowiedzialnością związaną ze świadczeniem Usługi.

  Dane przetwarzane w celu prowadzenia Działań Marketingowych oraz Profilowania będą przechowywane przez Spółkę od chwili wyrażenia zgody przez klienta do momentu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody Dane nie będą już wykorzystywane do tych celów, choć mogą być wciąż przechowywane przez Spółkę, w szczególności na potrzeby ochrony interesów Spółki w związku z ewentualną odpowiedzialnością za przetwarzanie, chyba że właściwy organ nadzoru udzieli dodatkowych wyjaśnień dotyczących tej kwestii.

  Prawa klienta

  Klientowi przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu oznacza przysługujące klientowi prawo do uzyskania od Spółki informacji, czy jego Dane są przetwarzane, a także - w odpowiednich przypadkach - prawo uzyskania dostępu do tych Danych;
  2. prawo do sprostowania i prawo do usunięcia danych oznacza prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych Danych, a także usunięcia Danych, gdy takie żądanie jest uzasadnione;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie przetwarzania (w uzasadnionych przypadkach);
  4. prawo do przenoszenia danych oznacza prawo do uzyskania Danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, a także prawo do przenoszenia Danych do innych administratorów;
  5. prawo do sprzeciwu oznacza prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych z uzasadnionych powodów; dotyczy to również przetwarzania Danych w celu prowadzenia Działań Marketingowych lub Profilowania (w odpowiednich przypadkach);
  6. prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu w przypadku przetwarzania Danych w sposób niezgodny z prawem.

  Klienci mogą skorzystać z powyższych praw, pisząc na adres FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turyn, Włochy lub na adres e-mail privacy@fcagroup.com.

  Znajdz dealera

  Poniżej znajdują się dealerzy którzy obsługują abonament Fiat Professional.

  ADF AUTO SP. Z O. O.

  53-015, WROCLAW
  UL. KARKONOSKA 45

  Strona www

  AUTO-RES SP. Z O.O.

  36-062, ZACZERNIE
  POGWIZDOW NOWY 661

  Strona www

  AVES SP. Z O.O.

  98-200, SIERADZ
  UL. JANA PAWLA II 93

  Strona www

  CARSERWIS SP. Z O.O.

  01-377, WARSZAWA
  UL. POLCZYNSKA 33

  Strona www

  CENTRUM OBSLUGI SAMOCHODOW SCHEWE I SYNOWIE SP. J.

  80-125, GDANSK
  UL. KARTUSKA 424

  Strona www

  CENTRUM SPRZEDAZY FCA POLAND S.A.

  43-300, BIELSKO-BIALA
  UL. KATOWICKA 24

  Strona www

  ELWA-CAR S.C. ELZBIETA JEZ, WALDEMAR JEZ

  97-300, PIOTRKOW TRYB.
  UL. WOJSKA POLSKIEGO 172

  Strona www

  GAM SP. Z O.O.

  50-095, DLUGOLEKA K. WROCLAWIA
  UL. WROCLAWSKA 35

  Strona www

  GANINEX ADAM GAZDA

  43-200, PSZCZYNA
  UL. BIELSKA 31C

  Strona www

  GANINEX ADAM GAZDA

  40-203, KATOWICE
  UL. ROZDZIENSKIEGO 170

  Strona www

  GEZET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.

  71-001, SZCZECIN
  USTOWO 57

  Strona www

  GEZET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.

  66-400, GORZOW WIELKOPOLSKI
  UL. KASPRZAKA 1A

  Strona www

  GEZET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.

  65-735, ZIELONA GORA
  UL. ST. BATOREGO 69A

  Strona www

  KONRYS KONSTANTY I KRZYSZTOF SWIERZBINSCY SP.J

  15-703, BIALYSTOK
  UL.ZWYCIESTWA 8F

  Strona www

  MOTO SOWA WOJCIECH SOWA

  33-311, WIELOGLOWY K. NOWEGO SACZA
  WIELOPOLE 140

  Strona www

  PARTNER JAROSLAW PACZYNSKI WLADYSLAW PUCZKA SP. J.

  40-690, KATOWICE
  UL. KOSCIUSZKI 261

  Strona www

  PARTNER JAROSLAW PACZYNSKI WLADYSLAW PUCZKA SP. J.

  41-902, BYTOM
  UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 40B

  Strona www

  PHU "AUTOCENTRUM - VICTORIA" SP. Z O.O.

  59-300, LUBIN
  UL.SCINAWSKA 23

  Strona www

  PHUP AUTOSERVIS SP.Z O.O.

  06-500, MLAWA
  UL.PLOCKA 91

  Strona www

  PM POL-CAR SP. Z O. O.

  61-057, POZNAN
  UL. GORZYSLAWA 9

  Strona www

  PM POL-CAR SP. Z O. O.

  63-400, OSTROW WLKP.
  UL. KROTOSZYNSKA 18

  Strona www

  POLSKI ZWIAZEK MOTOROWY OZDG SP. ZO.O.

  25-023, KIELCE
  UL. KRAKOWSKA 32

  Strona www

  RESMA SP. Z O.O.

  10-092, OLSZTYN
  AL. OBRONCOW TOBRUKU 5

  Strona www